Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo

Nivo FBiH and Javna preduzeća

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo  Počni

1 Zahtjev za slobodan pristup infrmacijama prema: JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo

 
Informacija o destinacijama
Zahtjev upućen prema JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo od strane korinsika Nejra na datum: 11 mart 2016.
Djelimično uspješan.
Za: JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo Poštovani, korisnik sam Vaših usluga,kojima sam izrazito zadovoljna.Destinacije u 2015 godini su bile veoma pr...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.