Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

Nivo BiH and Agencije, takođe poznat/a kao HEA

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH  Počni

1 Zahtjev za slobodan pristup infrmacijama prema: Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

 
Informacija o stepenu obrazovanja
Zahtjev upućen prema Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH od strane korinsika Bibija Dedić na datum: 24 maj 2012.
Djelimično uspješan.
Za: Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Poštovani, Molim vas da mi odgovorite koji stepen obrazovanja imaju studenti...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.