Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Federalno tužiteljstvo

Nivo FBiH and Tužilaštva, takođe poznat/a kao FTFBIH

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Federalno tužiteljstvo  Počni

1 Zahtjev za slobodan pristup infrmacijama prema: Federalno tužiteljstvo

 
Urađeno po pitanju krivičnih prijava
Zahtjev upućen prema Federalno tužiteljstvo od strane korinsika Semir na datum: 19 decembar 2011.
Prekoračenje roka.
Za: Federalno tužiteljstvo Poštovani, Možete li nam odgovoriti šta je urađeno po pitanju krivičnih prijava protiv direktora Zenica-stan-a Iršama...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.