Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Nivo FBiH and Ministarstvo, takođe poznat/a kao FMKSA

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Federalno ministarstvo kulture i sporta  Počni

Zahtjevi za slobodan pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Niko nije podnio Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema: Federalno ministarstvo kulture i sporta koristeći ovu stranicu.