Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Federalno ministarstvo finansija

Nivo FBiH and Ministarstvo, takođe poznat/a kao FMF

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Federalno ministarstvo finansija  Počni

1 Zahtjev za slobodan pristup infrmacijama prema: Federalno ministarstvo finansija

 
Informacija o poslovanju prodavača izotoničnih napitaka u BiH
Zahtjev upućen prema Federalno ministarstvo finansija od strane korinsika Emir na datum: 14 novembar 2012.
Prekoračenje roka.
Za: Federalno ministarstvo finansija Poštovani, Obraćavam Vam se ovom prilikom zbog pristupa informacijama o analizi poslovanja svih prodavača izo...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.