Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

BH TELECOM Sarajevo

Nivo FBiH and Javna preduzeća, takođe poznat/a kao BHTELECOM

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: BH TELECOM Sarajevo  Počni

1 Zahtjev za slobodan pristup infrmacijama prema: BH TELECOM Sarajevo

 
Informacija o mobilnom prometu unutar BHTELECOMA na nivou godine
Zahtjev upućen prema BH TELECOM Sarajevo od strane korinsika Nera na datum: 10 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: BH TELECOM Sarajevo Poštovani, Molim Vas da mi omogucite pristup podatku o prometu mobilnog interneta korisnika BHTELECOMA na nivou jedne god...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.