Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Agencija za statistiku BiH

Nivo BiH and Agencije, takođe poznat/a kao BHAS

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Agencija za statistiku BiH  Počni

Pretražite između 6 Zahtjeva za slobodan pristup informacijama prema Agencija za statistiku BiH

  

Prikazuje

svi zahtjevi | uspješni zahtjevi | neuspješni zahtjevi | neriješeni zahtjevi
 
Informacija o broju umrlih stanovnika na području Kantona Sarajevo u 2015. godini
Ne posjedujemo informacije. od strane Agencija za statistiku BiH za Alen Albinović na datum 11 mart 2016.
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, Agencija za statistiku BiH prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke za nivo BiH. Za nivo kantona podatke ima Federalni zavod za statistiku...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.