Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Agencija za statistiku BiH

Nivo BiH and Agencije, takođe poznat/a kao BHAS

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Agencija za statistiku BiH  Počni

Pretražite između 6 Zahtjeva za slobodan pristup informacijama prema Agencija za statistiku BiH

  

Prikazuje

svi zahtjevi | uspješni zahtjevi | neuspješni zahtjevi | neriješeni zahtjevi
 
Službena informacija o najčitanijim printanim medijima u BiH
Odgovor od strane Agencija za statistiku BiH za Adela na datum 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Poštovana, Agencija za statistiku BiH neraspolaže sa traženim podacima. Pokušajte se obratiti Vijeću za štampu ili nekoj od marketinških agencija koj...
Informacija o broju saobraćajnih nesreća
Odgovor od strane Agencija za statistiku BiH za Dženisa na datum 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Poštovana, Agencija za statistiku BiH prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke za nivo BiH. Za nivo kantona podatke ima Federalni zavod za statistiku...
Informacija o potrošnji novčanih sredstava na alkohol i cigarete
Odgovor od strane Agencija za statistiku BiH za Fatima na datum 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Poštovana, Agencija za statistiku BiH neraspolaže sa traženim podacima. Agencija radi svake četiri godine Anketu o potrošnji domaćinstva tako da ima...
Informacije o rezultatima popisa stanovništva BIH
Odgovor od strane Agencija za statistiku BiH za Amra na datum 10 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Poštovana, Vezano za Vaš zahtjev za informacijama o rezultatima popisa stanovništva BIH, koji ste nam uputili elektronskom poštom 9. 3. 2016. godine,...
Poštovani,   Vaš zahjtev za informacijom prosljeĂ°en je nadležnoj Info službi (u cc ove poruke). Uskoro ĂŚete primiti povratnu informaciju....

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.