Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Biblioteke Grada Sarajeva

Kanton Sarajevo, takođe poznat/a kao BGS

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Biblioteke Grada Sarajeva  Počni

1 Zahtjev za slobodan pristup infrmacijama prema: Biblioteke Grada Sarajeva

 
Kontakti, ko je direktor
Zahtjev upućen prema Biblioteke Grada Sarajeva od strane korinsika Dejan na datum: 17 septembar 2013.
Prekoračenje roka.
Za: Biblioteke Grada Sarajeva Poštovani, s poštovanjem, Dejan

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.