Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

Nivo FBiH and Agencije, takođe poznat/a kao AKAZ

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine  Počni

1 Zahtjev za slobodan pristup infrmacijama prema: Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

 
Akreditirani CMZ
Zahtjev upućen prema Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane korinsika Elma na datum: 11 mart 2016.
Čeka klasifikaciju.
Za: Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine Poštovani, zbog rada na jednom istraživanju, potrebna mi je...

Prikazujemo samo zahtjeve sa stranice: PravoDaZnam.ba.