Prati ovu ustanovu

0 osoba prati aktivnosti institucije:

Više o ovoj ustanovi

Početna stranica ustanove
Vidjeti adresu za Zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema

Agencija za informaciono društvo RS

Nivo RS and Agencije, takođe poznat/a kao AIDRS

Podnesi novi Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema instituciji: Agencija za informaciono društvo RS  Počni

Zahtjevi za slobodan pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Niko nije podnio Zahtjev za slobodan pristup informacijama prema: Agencija za informaciono društvo RS koristeći ovu stranicu.