Dodati napomenu

to “Spisak GMO prozvoda

Napomene služe da bilo ko, uključujući Vas, može pomoći podnosioca zahtjeva sa njegovim zahtjevom. Na primjer:

  • Sažimati sadržaj svake vraćene informacije.
  • Recite nam kako steiskoristili informaciju, sa linkovima ako je moguće.
  • Thank the public authority or Dijana.
  • Predložite kako ponosioc zahtjeva može pronaći ostatak informacije.
  • Ukažite na slične informacije, kampanje ili forume koji mogu biti korisni.

Napomene će biti objavljene javno , i neće biti poslane za Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

( pročitajte našu politiku moderacije.)