Dodati napomenu

to “Informacija o broju umrlih stanovnika na području Kantona Sarajevo u 2015. godini

Napomene služe da bilo ko, uključujući Vas, može pomoći podnosioca zahtjeva sa njegovim zahtjevom. Na primjer:

  • Sažimati sadržaj svake vraćene informacije.
  • Recite nam kako steiskoristili informaciju, sa linkovima ako je moguće.
  • Thank the public authority or Alen Albinović.
  • Ukažite na slične informacije, kampanje ili forume koji mogu biti korisni.

Napomene će biti objavljene javno , i neće biti poslane za Zavod za informatiku i statistiku KS.

( pročitajte našu politiku moderacije.)