Dodati napomenu

to “Informacija o broju neprehrambenih proizvoda povucenih sa trzista.

Napomene služe da bilo ko, uključujući Vas, može pomoći podnosioca zahtjeva sa njegovim zahtjevom. Na primjer:

  • Napravite link prema zahtjevanoj informaciji,ukoliko je već dostupna na internetu.
  • Predložite korisniku druge lokacije na kojima je moguće naći informacije.
  • Bolje formulirajte vaš zahtjev kako bi dobili informaciju.

Napomene će biti objavljene javno , i neće biti poslane za Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

( pročitajte našu politiku moderacije.)