Dodati napomenu

to “Informacija o broju i mogućnostima zaposlenih novinara

Napomene služe da bilo ko, uključujući Vas, može pomoći podnosioca zahtjeva sa njegovim zahtjevom. Na primjer:

  • Napravite link prema zahtjevanoj informaciji,ukoliko je već dostupna na internetu.
  • Predložite korisniku druge lokacije na kojima je moguće naći informacije.
  • Bolje formulirajte vaš zahtjev kako bi dobili informaciju.

Napomene će biti objavljene javno , i neće biti poslane za Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

( pročitajte našu politiku moderacije.)